Techniniai duomenys

Šilumos įrenginių prijungimas prie šilumos perdavimo tinklų pagal vartotojų prašymus vykdomas nemokamai, vadovaujantis Šilumos tiekimo vartojimo taisyklių antros dalies I skyriaus reikalavimais.

Temperatūrinis grafikas 2022 - 2023 m. 

Šilumnešio srautas ir slėgis

Nešildymo sezono metu šilumnešio srautas – 80 – 110 m3/h;

Šildymo sezono metu šilumnešio srautas – 200 – 380 m3/h;

Slėgis paduodamoje linijoje nešildymo sezono metu – 2,5 – 3,0 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje nešildymo sezono metu – 1,5 – 1,8 bar;

Slėgis paduodamoje linijoje šildymo sezono metu – 3,8 – 5,0 bar;

Slėgis grįžtamoje linijoje šildymo sezono metu – 1,5 – 1,8 bar.

Termofikacinio vandens kokybės rodikliai

Termofikacinio vandens kietumas – iki 500 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens šarmingumas – 0,1 – 0,5 µg-ekv/dm3;

Termofikacinio vandens geležies koncentracija – iki 300 mg/dm3;

Termofikacinio vandens PH – 8,3 – 9,5.

UAB „Varėnos šiluma“ maksimalus metinis galios poreikis, MWh

Metai  Galia 
2019 29
2020 35
2021 29,89

2024 m. faktinis šilumos gamybos poreikis 

2024 m. palyginamosios šilumos gamybos kintamos sąnaudos 

2023 m. faktinis šilumos gamybos poreikis 

2023 m. palyginamosios šilumos gamybos kintamos sąnaudos 

2022 m. faktinis šilumos gamybos poreikis 

2022 m. palyginamosios šilumos gamybos kintamos sąnaudos 

2021 m. faktinis šilumos gamybos poreikis

2021 m. palyginamosios šilumos gamybos kintamos sąnaudos 

2020 m. faktinis šilumos gamybos poreikis

2020 m. palyginamosios šilumos gamybos kintamos sąnaudos