Teisinė informacija

1. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas (aktuali redakcija) 

2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (aktuali redakcija)

3. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės (aktuali redakcija) 

4. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės (aktuali redakcija) 

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas (aktuali rekcija) 

6. Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti (aktuali redakcija) 

Nuorodos: 

Elektroniniai valdžios vartai 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 

Varėnos rajono savivaldybė 

Atmintinė šilumos energijos vartotojams

Atmintinė daugiabučių namų gyventojams