Karšto vandens skaitiklių aptarnavimas

UAB „Varėnos šiluma“ įrengia, keičia ir prižiūri karšto vandens skaitiklius. Visų karšto vandens skaitiklių keitimas, kuriems pasibaigusi metrologinė patikra, įmonėje vykdomas planine tvarka. Vadovaujantis 2018 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-271 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 4-523 „Dėl teisinio metrologinio reglamentavimo sritims priskirtų matavimo priemonių grupių ir laiko intervalų tarp periodinių matavimo priemonių patikrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, karšto vandens skaitikliai keičiami kas 6 m. Dėl vandens skaitiklių įrengimo, keitimo, plombų nuėmimo ar uždėjimo, karšto vandens skaitikliams sugedus, prašome kreiptis į Komercijos skyrių tel. (8 310) 31 028.