Daugiabučių namų atnaujinimas

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų/ patalpų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Techninio projekto pirkimas
 • Rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas

Bendrosios daugiabučių namų kreditavimo sąlygos

Šiaulių banko kreditavimo sąlygos

Šiuo metu vykdomi atnaujinimo (modernizavimo) projektai Varėnos rajone:

Basanavičiaus g. 27, Varėna

Investicijų planas

Statinio architektūra ir konstrukcijos  

Šilumos gamyba 

Šildymas ir vėdinimas 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas 

Elektrotechnika

Vytauto g. 10, Varėna

Investicijų planas

Bendroji dalis 

Sklypo plano dalis 

Statinio architektūrinė dalis 

Statinio konstrukcijų dalis 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis 

Šildymo vėdinimo dalis 

Šilumos punkto dalis 

Elektrotechnikos dalis 

Vilniaus g. 71, Merkinės km., Varėnos rajonas

Investicijų planas 

Statinio architektūra ir konstrukcijos 

Šildymas ir vėdinimas 

Vandentiekio ir nuotekų šalinimas

Elektrotechnika 

Savanorių g. 18, Varėna

Investicijų planas 

Investicijų sumos didinimo paketas

Savanorių g. 22, Varėna

Investicijų planas 

Investicijų sumos didinimo paketas 

Vytauto g. 54, Varėna

Investicijų planas 

Investicijų sumos didinimo paketas 

Melioratorių g. 9, Varėna

Investicijų planas

Investicijų sumos didinimo paketas 

K. Jagmino g. 2, Merkinė, Varėnos raj.

Investicijų planas 

Investicijų sumos didinimo paketas 

M. K. Čiurlionio g. 4, Varėna

Investicijų plano 1 dalis 

Investicijų plano 2 dalis

J. Basanavičiaus g. 6, Varėna

Investicijų planas 

Dzūkų g. 3, Varėna

Investicijų planas

Atnaujintų (modernizuotų) pastatų energinio naudingumo sertifikatai:

Aušros g. 1, Varėna Aušros g. 3, Varėna Aušros g. 6, Varėna Aušros g. 7, Varėna Aušros g. 10, Varėna Aušros g. 13, Varėna Dzūkų g. 21, Varėna Dzūkų g. 21, Varėna Dzūkų g. 15, Varėna Dzūkų g. 17,  Varėna Dzūkų g. 19, Varėna Dzūkų g. 23, Varėna Dzūkų g. 40, Varėna J. Basanavičiaus g. 15, Varėna J. Basanavičiaus g. 30, Varėna Kalno g. 1, Matuizos Kalno g. 5, Matuizos Kalno g. 7, Matuizos Laisvės g. 3, Varėna M.K.Čiurlionio g. 10A, Varėna M.K.Čiurlionio g. 55, Varėna M.K.Čiurlionio g. 59, Varėna Marcinkonių g. 18, Varėna Melioratorių g. 5, Varėna Mokyklos g. 3, Senoji Varėna Parko g. 2, Panara Savanorių g. 20, Varėna Savanorių g. 44, Varėna Savanorių g. 46, Varėna Sporto g. 6, Varėna Sporto g. 8, Varėna Sporto g. 10, Varėna Šiltnamių g. 1, Varėna Vasario 16-osios g. 3, Varėna Vasario 16-osios g. 4, Varėna Vasario 16-osios g. 6, Varėna Vasario 16-osios g. 8, Varėna Vasario 16-osios g. 9, Varėna Vasario 16-osios g. 10, Varėna Vasario 16-osios g. 11, Varėna Vasario 16-osios g. 13, Varėna Vytauto g. 4, Varėna Vytauto g. 9, Varėna Vytauto g. 10, Varėna Vytauto g. 15, Varėna Vytauto g. 25, Varėna Vytauto g. 38, Varėna Vytauto g. 40, Varėna Vytauto g. 42, Varėna Vytauto g. 44, Varėna Vytauto g. 46, Varėna Vytauto g. 48, Varėna Vytauto g. 50, Varėna Z. Voronecko g. 5, Varėna