Sutartys

Sudaryti, atnaujinti ar nutraukti sutartis dėl UAB ,,Varėnos šiluma“ paslaugų teikimo, galima pateikus prašymą bei reikalingus dokumentus. Dokumentai, reikalingi sutarčiai sudaryti ar atnaujinti:

 

Savininkui:

  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas
  3. Nuosavybės teisę įrodantis dokumentas (nekilnojamojo turto registro pažyma)

 

Nuomininkui:

  1. Prašymas
  2. Asmens tapatybę liudijantis dokumentas
  3. Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl gyvenamųjų patalpų nuomos (socialinių būstų nuomininkams)
  4. Nuomos sutartis

 

Dokumentų formos:

Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis (Bendroji dalis) 

Šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutartis (Specialioji dalis) 

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis (Bendroji dalis)

Karšto vandens vartojimo pirkimo – pardavimo sutartis (Specialioji dalis)

Ribų nustatymo aktas

Vartotojo prašymas dėl informacijos teikimo būdų

Trečiojo asmens sutikimas (informacijos teikimui)

Nuo 2017 m. spalio 1 d. lengvatinis 9 proc. PVM tarifas taikomas tik gyvenamoms patalpoms. Jei priklausančios patalpos naudojamos kitai, nei gyvenamoji, paskirčiai, tuomet karštas vanduo bei šilumos energija apmokestinama taikant standartinį 21 proc. PVM tarifą. Tokiu atveju būtina atvykti į Bendrovę ir sudaryti naujas sutartis.

Dėl smulkesnės informacijos apie sutarčių sudarymą, atnaujinimą ar nutraukimą galima kreiptis tel. 8 310 31 028.