Darbuotojų kontaktai

Pareigos Vardas, pavardė Telefono Nr. El. pašto adresas
Administracija      
Direktorius Jonas Endrikis Mob. +370 687 58 817  jonas.e@vsiluma.lt
Vyr. finansininkė Alvyda Leknickienė +370 310 31 032 alvyda.l@vsiluma.lt
Renovacijos projektų vadovas Vytas Baranauskas +370 310 32 056
Mob. +370 698 02 403
vytas.b@vsiluma.lt
Komercijos skyrius
Komercijos skyriaus vadovė Inga Navickė +370 310 31 028 inga.n@vsiluma.lt
Gamybos skyrius
Technikos direktorius Eimantas Valakevičius Mob. +370 698 40 713 eimantas.v@vsiluma.lt
Gamybos vadovas Justinas Balciukevičius Mob. +370 628 34 579 justinas@vsiluma.lt
Pastatų administravimo ir eksploatavimo skyrius
Pastatų administravimo ir eksploatavimo skyriaus vadovas Gintaras Blažulionis Mob. +370 658 35 276 gintaras.b@vsiluma.lt
Pastatų administravimo inžinierius Romas Stonys +370 310 32 056
Mob. +370 682 58 423
romas.s@vsiluma.lt
Pastatų eksploatavimo inžinierius Arnoldas Ūselis Mob. +370 665 26 851 arnoldas.u@vsiluma.lt